Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, w związku z planowaną budową nowej linii kolejowej Podłęże-Piekiełko. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele inwestora: PKP PLK S.A.

Spotkania informacyjne odbędą się:
1) 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Zagórzu (w szczególności dla mieszkańców Suchoraby i Zagórza),
2) 16 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Inspiro w Podłężu (w szczególności dla mieszkańców Podłęża i Zakrzowa).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi aktualnie prace projektowe dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”. Zadanie to jest realizowane w latach 2018 – 2021.

Udostępniona przez PKP PLK S.A. koncepcja dostępna jest tutaj link.