Zakończyła się – trwająca od maja 2018 roku – inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Niepołomice. Ankieterzy, chodząc od domu do domu, przepytywali mieszkańców m.in. na temat posiadanych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Wizyty miały na celu określenie, ile jest na naszym terenie pieców, które nie spełniają norm Dyrektywy Unijnej i są przyczyną zanieczyszczenia powietrza.

Zinwentaryzowano 7750 gospodarstw domowych. Ustalono, że 3057 pieców to tzw. kopciuchy, czyli paleniska na paliwo stałe. Ponadto inwentaryzacja wykazała 16 pieców klasy V i ecodesign oraz innych urządzeń o sprawności powyżej 80%, a także 4677 pieców gazowych.

Jak informuje Stanisław Nowacki – kierownik Referatu Energii Odnawianej i Gospodarki Komunalnej niepołomickiego magistratu, Gmina Niepołomice jako jedyna z pośród gmin Metropolii Krakowskiej podjęła się inwentaryzacji odwiedzając każde gospodarstwo domowe. Pracownicy urzędu przy okazji wizyt informowali mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach różnych programów m.in. wymiany pieców, termomodernizacji czy fotowoltaiki. W pozostałych gminach sprawę inwentaryzacji załatwiano pozostawiając ankiety np. w szkołach albo za pośrednictwem sołtysów czy firmy zewnętrznej.

Do tej pory w ramach programu ograniczenia niskiej emisji podpisano 420 umów, w ramach których wymieniono 272 piece opalane węglem, na wysoko sprawne gazowe piece kondensacyjne. Na dzień dzisiejszy mamy zagwarantowane środki na wymianę 675 pieców.

Co ważne, zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej dla Małopolski, do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Wnioski można składać w Referacie Energii Odnawianej i Gospodarki Komunalnej UMiG, Plac Zwycięstwa 13 (pokój nr 11 na drugim piętrze), tel. 12 250 94 54, 12 250 94 51, 12 250 94 52. Szczegóły znajdują się tutaj. 

Można też skorzystać z rządowego programu Czyste powietrze, który obejmuje dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, kolektory słoneczne, czy fotowoltaikę. Program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który mieści się przy ulicy Kanoniczej 12. Ważnym kryterium są tu dochody. Niskie zarobki uprawniają do uzyskania większego dofinansowania. Więcej informacji znajduje się tutaj.