Wniosek Gminy Niepołomice o przyznanie grantu na zakup 37 laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 99 900 zł bezzwrotnej dotacji. Dzięki temu do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie gmina podpisała już umowę o dofinansowanie i jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą, który zadeklarował, że do 7 maja dostarczy sprzęt wraz z wgranym oprogramowaniem. Natychmiast po dostarczeniu laptopów zostaną one przekazane do szkół. Sprzęt komputerowy zostanie wypożyczony uczniom na czas wstrzymania zajęć szkolnych. Po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć laptopy wrócą do szkół prowadzonych przez gminę i uzupełnią ich potrzeby, stając się dodatkowymi elementami pracowni komputerowych.
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.