Biblioteka Publiczna w Niepołomicach, Laboratorium Aktywności Społecznej oraz Archiwum Narodowe w Krakowie zapraszają od 4 września do końca października na wystawę pt. „Andrzej Wimmer, pierwszy burmistrz Niepołomic w wolnej Polsce”. Wystawa jest częścią uroczystości zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice z okazji nadania Parkowi Miejskiemu imienia Andrzeja Wimmera oraz wmurowania na ścianie w Ratuszu Miejskim tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej.

Już 91 lat temu, kilka miesięcy po śmierci Andrzeja Wimmera, Radni Niepołomic chcieli docenić jego działalność oraz zaangażowanie i wkład w rozwój naszego miasta. 26 marca 1930 r. miało miejsce posiedzenie Rady Miejskiej, na którym podjęto uchwałę „o trwałym upamiętnieniu osoby Andrzeja Wimmera i jego dokonań przez ufundowanie i wmurowanie tablicy pamiątkowej”. Rozważano trzy miejsca: ratusz, nową szkołę, lub ”budynek dla ubogich” (dziś Szkoła Muzyczna), gdzie wtedy mieściła się Trzechletnia Miejska Koedukacyjna Szkoła Handlowa. Niestety uchwała ta do tej pory nie doczekała się realizacji.

Pomysł, aby powrócić do tego projektu pojawił się na jednym z pierwszych spotkań Społecznego Zespołu – „Niepołomiczanie 100-lecia”. Tadeusz Jasonek – badacz niepołomickiej historii, przypomniał wówczas postać pierwszego w Niepodległej Polsce Burmistrza Niepołomic – Andrzeja Wimmera.

Zespół, który roboczo został  nazwany Społecznym Zespołem – „Niepołomiczanie 100-lecia” powstał z inicjatywy Koła Przyjaciół Harcerstwa. Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA. Ponad trzy lata temu, w związku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia Niepodległości Polski, KPH zwróciło się do Rady Miejskiej w Niepołomicach z oficjalnym wnioskiem o upamiętnienie osób ważnych dla niepołomickiego środowiska harcerskiego. Wystąpienie to niestety pozostało bez odpowiedzi. W tym roku członkowie Stowarzyszenia wrócili do tematu, zapraszając do współpracy oprócz przedstawicieli środowiska harcerskiego, także przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Biblioteki Publicznej, będącej od lat depozytariuszem materiałów archiwalnych, dotyczących historii naszego miasta. Celem działania zespołu jest stworzenie autorskiej listy osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice, bądź pochodzących z naszego terenu, a zasłużonych w działalności publicznej czy naukowej.

11 maja 2021 r. przypadła dokładnie setna rocznica objęcia urzędu Burmistrza w Niepołomicach przez Andrzeja Wimmera, dlatego też zdecydowano, że to jego postać będzie upamiętniona jako pierwsza. Nie wiedząc o tej inicjatywie, z Biblioteką Publiczną nieoczekiwanie skontaktowała się mieszkająca we Wrocławiu prawnuczka Andrzeja Wimmera – Pani Marta Golińska, która przekazała liczne i niezwykle cenne pamiątki po swoim wybitnym pradziadku.

Dzięki tym materiałom (fotografiom, pamiątkom rodzinnym) i dokumentom z Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddział w Bochni możemy na wystawie przedstawić Andrzeja Wimmera zarówno jako osobę prywatną oraz jako burmistrza.

Postać tego lokalnego polityka ginie w naszej pamięci, w odniesieniu do Jego poprzednika Władysława Wimmera. Obaj działali w różnej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.
23 lata kierowania sprawami gminy przez Władysława Wimmera, wobec 6 lat (z przerwą) rządów Andrzeja Wimmera, sugerują przewagę zasług na korzyść pierwszego z nich. Czy jednak tak powinno być? Na wystawie staramy się pokazać, że 6 lat Jego służby przyczyniło się, w tym trudnym powojennym czasie do znacznego rozwoju Niepołomic i dało początek wielu korzystnym zmianom. Mamy nadzieję, że nasza wystawa przybliży państwu postać Andrzeja Wimmera oraz pozwoli poznać Go na różnych płaszczyznach, zarówno życia rodzinnego, zainteresowań jak i pracy. Pomoże docenić Jego zasługi, starania i działalność samorządową w wolnej Polsce.

Współorganizatorem wystawy jest Archiwum Narodowe w Krakowie. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu materiałów Paniom z Oddziału w Bochni, Pani kierownik Agnieszce Gicali, Dorocie Szymczyk oraz Katarzynie Tobiasz. Dziękujemy również za pomoc i udostępnienie materiałów: Państwu Golińskim – Mateuszowi i Marcie, Wojciechowi Wimmerowi, Marcie i Łukaszowi Korabikom, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Muzeum Niepołomickiemu oraz Dawidowi Gostomskiemu (Pocztówka z Niepołomic).

Agnieszka Grab
Ewa Korabik