13 października w Zamku Królewskim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości burmistrz Roman Ptak wręczył awanse zawodowe oraz nagrody nauczycielom i dyrektorom niepołomickich placówek.

Jedenaście osób otrzymało stopień nauczyciela mianowanego, trzy – stopień nauczyciela dyplomowanego. Dodatkowo, 18 nauczycieli i dyrektorów wyróżniono nagrodą burmistrza za całokształt pracy pedagogicznej, szczególne osiągnięcia i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania ostatnich wymagających miesięcy dla osób związanych z oświatą. Był to czas pełen wyzwań i ponadprzeciętnego zaangażowania podczas zdalnego nauczania. W spotkaniu brali udział przedstawiciele placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice, jak również przedstawiciele przedszkoli niepublicznych, które działają na terenie gminy Niepołomice.