Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, prowadzące na zlecenie gminy Niepołomice Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, poszukuje wolontariuszy gotowych podjąć pracę w domu pomocy społecznej w przypadku wystąpienia zachorowań lub konieczności poddania kwarantannie jego pracowników.

Dom Pomocy Społecznej, chcąc przygotować się możliwie najpełniej na wystąpienie zakażenia korona wirusem, wdrożył wszystkie procedury bezpieczeństwa zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz służby wojewody małopolskiego.

Dom jest w wystarczającym stopniu zaopatrzony w środki ochrony osobistej na wypadek wystąpienia zakażenia wśród mieszkańców lub personelu. Opracowane zostały procedury na wypadek pojawienia się wirusa w DPS.

Obecnie żaden mieszkaniec domu ani jego pracownik (stan na 22 października) nie wykazują objawów infekcji, zaś życie w domu toczy się – choć w szczególnych warunkach – normalnie.
Chcąc przygotować się na najgorszy scenariusz, chcemy stworzyć bazę wolontariuszy, którzy w sytuacji kryzysowej gotowi byliby wesprzeć personel w opiece nad mieszkańcami. Szczególnie mile widziane są osoby z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem w opiece nad seniorami. Jednak nawet osoby bez takiego doświadczenia prosimy o zgłoszenia – zostaną one przeszkolone lub będą mogły wykonywać pracę niewymagającą szczególnych kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 12 385 80 95, 664 368 384 lub na adres e-mail: dps@pomocblizniemu.org
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym Stowarzyszenie oraz prowadzony przez nie Dom Pomocy Społecznej.

Piotr Nowak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu