W środę, 22 września w salach I piętra zamku królewskiego miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Kultura w czasach izolacji – żywe obrazy”.

Wystawa jest pokłosiem projektu realizowanego w środowiskowych domach samopomocy w powiecie wielickim, bocheńskim i w Krakowie. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dziecka” z Brzezia, uzyskało wsparcie Powiatu Wielickiego.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i podopieczni domów samopomocy zaprezentowali własne odzwierciedlenia i interpretacje dzieł malarskich, tworząc „żywe obrazy”. W tej plastycznej zabawie wykorzystano rozmaite materiały, przygotowując rekwizyty i kostiumy nawiązujące do oryginałów widocznych na obrazach.

Wielkie uznanie należy się uczestnikom projektu, których mimika, gesty i pozy wymagały niemałych zdolności aktorskich oraz opiekunom – terapeutom, którzy pełnili rolę kostiumologów, fryzjerów
i charakteryzatorów. Widoczny na fotografiach efekt ich pracy budzi zachwyt i niedowierzanie, jak wiernie można oddać „ducha” dzieła sztuki, podkreślić to coś, co nienazwane, z pozoru nieuchwytne, co jednocześnie naznacza i wyróżnia konkretne dzieło. A jednocześnie nadać mu własny charakter, bowiem każda z inscenizacji tworzy nową jakość.

Wystawa łączy w sobie różne dyscypliny sztuki: fotografię, malarstwo i teatr. Zawiera 23 zestawy fotografii, z których każdy pokazuje reprodukcję obrazu będącego podstawą inspiracji, fotografię aktora – bohatera wcielającego się w rolę postaci z obrazu oraz w największym formacie – zaaranżowaną inscenizację.

Na tę cudowną wystawę, budzącą podziw i uznanie zaprasza Muzeum Niepołomickie w ramach obchodów 20-lecia działalności Instytucji.

Wystawa w sali łukowej zamku czynna do 6 października, od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny.

Muzeum Niepołomickie