2 lipca 2020 r. pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński i Mariusz Czajkowski, pełnomocnik z firmy Ościeżnica, podpisali umowę na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Podłężu. Nowy chodnik powstanie od wiaduktu kolejowego, w stronę zjazdu z autostrady, na długości 1,3 km.

To kontynuacja i rozszerzenie zadania „Budowa przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 964 w Podłężu”, realizowanego częściowo w 2019 r.

Do przetargu na budowę chodnika zgłosiło się 8 firm. Wygrało przedsiębiorstwo Ościeżnica, które realizowało już wiele inwestycji w naszej gminie. Koszt zadania to 1 292 379, 05 zł. 50% dofinansowania pochodzi z Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika prawostronnego w ciągu DW 964 (od wiaduktu w kierunku przedszkola) oraz przebudowę istniejących fragmentów chodnika. Zostanie zachowana dotychczasowa szerokość jezdni (6,5-7 m). Ponadto będą wyznaczone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada też wykonanie kanalizacji deszczowej.

Obecnie przygotowywana jest organizacja ruchu na czas budowy. Prace ruszą najprawdopodobniej w drugiej połowie lipca.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 30 listopada 2020.