Pojawiło się wiele spekulacji, a przez to i niepotrzebnych nerwów, na temat ul. Kolejowej w Podłężu. Co gmina przebudowuje? Jak będzie wyglądał ruch na Kolejowej? Tu znajdziecie kilka faktów na ten temat.

Trwa przebudowa ul. Kolejowej w Podłężu. Projekt zakłada gruntowną modernizację ulicy Kolejowej. Szczególny nacisk położono na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i walory estetyczne (m.in. małą architekturę). Powstanie tam woonerf, czyli przestrzeń publiczna łącząca funkcje, ulicy, chodnika, parkingu i miejsca spotkań. Ruch samochodowy będzie dozwolony, jednak piesi i rowerzyści będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami motorowymi. Po zakończeniu remontu drogą będą mogły się poruszać pojazdy o masie do 3,5 tony. Organizacja ruchu nie będzie zmieniona. Droga będzie – tak jak do tej pory – dwukierunkowa.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride. Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.