Rozpoczęła się rekrutacja na nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczynające się w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, pozwalają na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności, wspomożenia rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kursy skierowane są przede wszystkim dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem do osób dorosłych.

Oferta edukacyjna Centrum na rok szkolny 2020/2021

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie cukiernik.

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Więcej informacji na stronie: www.ckz-niepolomice.pl, pod nr telefonu: 12 281 00 21, 12 281 39 43 oraz w sekretariacie CKZIU Niepołomice przy ul. 3 Maja 2.