8 lipca w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się wręczenie promes Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na inwestycje w gminach Małopolski. Wśród zadań wybranych do dofinansowania znalazły się dwa projekty z Niepołomic.

To pieniądze, które w ubiegłym tygodniu zapowiedział wicemarszałek Łukasz Smółka, odwiedzając Niepołomice. Dziś odbyło się uroczyste wręczenie czeków-promes dla wszystkich gmin naszego województwa. Do Niepołomic trafi dwa razy po dwa miliony, ponieważ jeden projekt realizować będzie gmina, a drugi – Wodociągi Niepołomice. Czeki zatem odbierali pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński i prezes Wodociągów Niepołomice Przemysław Bęben.

Podział zadań jest następujący – gmina zajmie się rozbudową oczyszczalni ścieków, a Wodociągi Niepołomice dobudują sieć kanalizacyjną i wodociągową. Rozbudowa obejmie głównie Wolę Batorską i Zabierzów Bocheński. Powstać ma również nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Podłężu, do której kierowane będą odpady płynne z zachodniej części gminy.

Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Unia przekazuje środki, a każdy kraj decyduje na co je przeznaczy – na zasadach opisanych w umowie partnerstwa. To tam sformułowana jest strategia wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów, które uwzględniają potrzeby danego kraju członkowskiego. W województwie małopolskim 106 mln zł z tej puli przeznaczono na rozwój gospodarki wodno-ściekowej.