Po konsultacjach z mieszkańcami dotyczącymi rozbudowy ul. Trudnej w Niepołomicach, powstał projekt docelowej organizacji ruchu na tym odcinku drogi.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem docelowej organizacji ruchu na ul. Trudnej w Niepołomicach. Mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi i propozycje do 30 września 2021.

Na ul. Trudnej wykonane zostaną specjalne wyspy z tworzywa sztucznego o wysokości około 10-12 cm. W obrębie wyspy ustawione będzie oznakowanie pionowe. Wszystko to w celu uspokojenia ruchu pojazdów na ul. Trudnej.

Schemat oznakowania ma za zadanie wymuszenie na kierujących pojazdami zmniejszenia prędkości, a nawet całkowite zatrzymanie pojazdu w celu przepuszczenia pojazdu (znak B-31) nadjeżdżającego ze strony przeciwnej pasem, na którym usytuowana będzie wyspa wraz ze znakiem D-5.