W Ochmanowie definitywnie zakończyły się prace przy przebudowie drogi i budowie nowego chodnika.

Główne roboty dobiegły końca jeszcze w październiku ubiegłego roku. Te uzupełniające obejmowały umocnienie skarp, wykonanie dodatkowego odwodnienia i przebudowę kolidujących ogrodzeń.

Przypomnijmy, przedsięwzięcie obejmowało modernizację drogi gminnej polegającą na budowie chodnika i kanalizacji oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od Oknoplastu w Ochmanowie aż do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie – na długości około 1570 m.

Inwestycja ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa, w tym rowerzystów i pieszych oraz dzieci uczęszczających do szkoły w Zakrzowie. Oznacza też lepszy dojazd do OSP, osiedla mieszkaniowego, okolicznych domów kultury, czy też pola golfowego. Ponadto, przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do firmy Oknoplast.