Trwają prace budowlane na ulicy Staniąteckiej oraz dochodzącej do niej Alei Dębowej. W najbliższym czasie należy się spodziewać utrudnień w poruszaniu się po tym odcinku. Drogowcy zapowiadają, że roboty zakończą się do maja przyszłego roku, a ich efektem będzie poprawa zarówno bezpieczeństwa, jak i wygody poruszania się pomiędzy Niepołomicami, a Staniątkami.

  • Trwają prace przy poszerzeniu drogi łączącej Niepołomice i Staniątki.
  • Dojazd do posesji jest możliwy, jednak kierowców jadących dalej prosimy o korzystanie z dróg alternatywnych.
  • Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa m.in. osób dojeżdżających do przystanku kolejowego w Staniątkach.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride, który rozpoczął się w 2018 roku. W efekcie prac droga przez Puszczę zostanie przebudowana, oświetlona i poszerzona o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. To wymagać będzie wycinki niektórych drzew, jednak projektanci zapewniają, że zostaną usunięte tylko te drzewa, których wycinka jest bezwzględnie konieczna dla realizacji inwestycji.

Droga umożliwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy Niepołomicami, a Staniątkami. Pozwoli to osobom korzystającym z powstającego równocześnie park&ride’u wygodne dotrzeć i wrócić z przystanku kolejowego bez względu na wybrany środek lokomocji.

Prace remontowe będą powodowały przejściowe utrudnienia w ruchu. Inżynierowie zapewniają, że umożliwią mieszkańcom dojazd do posesji, jednak w godzinach kumulacji robót może być konieczne uzbrojenie się w cierpliwość. Utrudnienia mogą spotkać również podróżujących dofinansowywanym przez gminę Niepołomice busem łączącym Niepołomice z Suchorabą. W niektórych przypadkach, w obliczu konieczności dłuższego postoju kierowca busa może zadecydować o wybraniu drogi alternatywnej.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.