Od 25 maja 2020 przywrócono bezpośrednią obsługę w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Wciąż jednak obowiązują ograniczenia w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu, interesanci są przyjmowani pojedynczo. W jednym pokoju może przebywać tylko jeden interesant.

Bezpośrednia obsługa interesantów przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach może się wiązać z dodatkowymi ograniczeniami i utrudnieniami, takimi jak obowiązek pomiaru temperatury lub dezynfekcji rąk przed wejściem do Urzędu oraz nieprzekraczanie specjalnie wyznaczonych stref obsługi.

Wznowione zostają dyżury pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Krystiana Zielińskiego. Mieszkańcy będą przyjmowani w poniedziałki od godz. 15.00 do 17.00.

W dalszym ciągu zalecamy kontakt e-mailowy (adresy e-mail znajdują się tutaj) z Urzędem oraz wcześniejsze umówienie się telefoniczne przed wizytą.

1) Biuro Obsługi Klienta – tel. 12 250 94 04;

2) Sekretarz Gminy Niepołomice – tel. 12 250 94 31;

3) Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej – tel. 12 250 94 34;

4) Urząd Stanu Cywilnego – tel. 12 250 94 05 (konto do opłat: 75 8619 0006 0060 0600 0103 0001);

5) Wydział Edukacji – tel. 12 250 94 45;

6) Referat Ewidencji Ludności – tel. 12 250 94 03;

7) Referat Wymiaru Podatków – tel. 12 250 94 09;

8) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 12 250 94 06;

9) Referat Utrzymania Inwestycji – tel. 12 250 94 33;

10) Referat Inwestycji Drogowych – tel. 12 250 94 19;

11) Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 12 250 94 07;

12) Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej – tel. 12 250 94 51;

13) Referat Strategii i Rozwoju – tel. 12 250 94 08;

14) Referat Promocji i Kultury – tel. 12 250 94 50;

15) Referat Zamówień Publicznych – tel. 12 250 94 13;

16) Referat Księgowości Finansowej i Planowania i Budżetu – tel. 12 250 94 10;

17) Ewidencja Przedsiębiorców – tel. 12 250 94 02;

18) Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji – tel. 12 250 94 53.

Z Zarządzeniem nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 można się zapoznać tutaj.