Wczoraj (8.10.2020) późnym popołudniem spotkała się Rada Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczynając swoją działalność rada nie wybrała przewodniczącego, zapoznała się z procesem naboru i oceny projektów do BO, jak również rozpatrzyła odwołania od oceny negatywnej.

Ocena projektów podzielona jest na ocenę formalną i ocenę co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej. Ocena to zamknięty katalog zawierający wszystkie i jedyne elementy, na podstawie których weryfikujemy projekt pozytywnie lub negatywnie. Ocena prowadzona jest głównie przez ekspertów, pracowników urzędu miasta.

Podczas oceny projektów do Budżetu Obywatelskiego autorzy wycofali 5 wniosków. 72 projekty przeszły pozytywną ocenę formalną i zgodności z prawem. 2 projekty odrzucono podczas oceny formalnej, natomiast 14 projektów odrzucono podczas oceny co do zgodności z prawem, wykonalności technicznej.

Od negatywnej oceny odwołało się 7 autorów projektów. Przyjęto i tym samym przywrócono pod głosowanie 3 projekty. Rada Budżetu Obywatelskiego podtrzymała ocenę negatywną przy 4 projektach.

Ocena złożonych odwołań od oceny negatywnej.