Zakończono ocenę formalną oraz co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022.

W wyniku oceny odrzucono 23 projekty. Od oceny negatywnej, zgodnie z Regulaminem można się odwołać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oceny na publicznie dostępnym nośniku informacji.

Odwołanie od negatywnej oceny powinno zawierać wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania odwołującego się, oznaczenia projektu, którego dotyczy odwołanie. Odwołanie powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Odwołania należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy, Plac Zwycięstwa 13 w godzinach pracy urzędu.

Rozstrzygnięcie polega na ponownym rozpatrzeniu czy projekt spełnia wymogi co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej i jest zadaniem rady Budżetu Obywatelskiego.

Lista wniosków po ocenie

W razie pytań dotyczących sposobu odwołania prosimy o kontakt z Referatem Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach pod numerem telefonu 12 250 94 50.