Niepołomice pamiętają. Dzisiaj 16. rocznica śmierci Jana Pawła II.

Na niepołomickiej ziemi jest wiele śladów jakie pozostawił nam Karol Wojtyła, Papież ludzkich serc. Przyjeżdżał do Niepołomic często spontanicznie, bez zapowiedzi, by móc pomodlić się przed swoim Patronem (imiennikiem) św. Karolem Boromeuszem.

W obliczu globalnej pandemii jakże znamiennie brzmią jego słowa „Nie lękajcie się”. W tym trudnym dla nas czasie niech Jego opatrzność będzie pomocna w pokonywaniu codziennych trudów i zwątpienia.

W Niepołomicach powstał szlak papieski, który przypomina nam o świadectwie dobroci i wielkości Jana Pawła II. W tym szczególnym dniu prezentujemy kilka wspomnień o Papieżu, związanych z Niepołomicami:

1. Spływ kajakiem z Krakowa do Niepołomic, 30 maja 1954 r.
2. Pobyt z okazji święta Patrona Karola Boromeusza, 4 listopada 1973 r.
Ksiądz Karol Wojtyła co roku przybywał jako pielgrzym do Niepołomic 4 listopada do kaplicy św. Karola Boromeusza, aby odprawić mszę św. z racji odpustu swojego imiennika. Przyciągało Go do sanktuarium Jego Patrona i do proboszcza parafii niepołomickiej księdza Andrzeja Fidelusa, który był Mu dobrze znany. Z Krakowa do Niepołomic było niedaleko, więc przyjeżdżał tu często prywatnie, a czasem wyjeżdżali wspólnie w góry.
3. Wizytacja kanonicza biskupa Wojtyły, 18-20 września 1960 r.
W 1960 r. przeprowadził wizytację kanoniczą, a w następnych latach przybywał jako pielgrzym do swego patrona św. Karola Boromeusza. Z Rzymu przysyłał błogosławieństwo i pozdrowienia dla parafii.
4. Konsekracja kościoła w Podłężu, 3 maja 1964
5. Uroczystość Milenijna ku czci św. Karola Boromeusza, rok 1966 oraz przewodniczył uroczystościom 25 września 1966 r. podczas obchodów 750-lecia Opactwa w Staniątkach
6. Kard. K. Wojtyła na uroczystości Patrona św. K. Boromeusza, 4 listopada 1968 r. oraz uczestniczył w nawiedzeniu Sanktuarium w Staniątkach 14 stycznia 1968 r.
7. Uczestniczył podczas benedykcji Matki Ksieni w Staniątkach 29 sierpnia 1971 r.
8. 15 września 1974 r. brał udział we mszy św. z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Staniątkach

Pamięć potrzebuje znaków i takich drogowskazów w gminie Niepołomice posiadamy wiele:
1. Nadanie Zespołowi Szkół w Niepołomicach imienia „Jan Paweł II”, 6 grudnia 1993 r.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia, Komitet Budowy Szkoły wmurował tablicę spiżową z wizerunkiem Ojca Świętego przy wejściu w Jej progi, zaś komitet rodzicielski ufundował sztandar dla szkoły, a uczniowie i nauczyciele ustanowili dzień 16 października Świętem Szkoły i Dniem Patrona Szkoły.

2. 4 października 2008 odsłonięto mozaikę Jan Paweł II – Papież.
Na specjalną prośbę władz gminy oraz parafii, Kardynał Angelo Comastri wyraził zgodę, by w Watykańskiej Pracowni Mozaik wykonana została podobizna Ojca św. Jana Pawła II według zdjęcia, które od dnia Jego pogrzebu umieszczone zostało na ścianie kaplicy Św. Karola Boromeusza. Oddajemy hołd temu, który odwiedzał niepołomickie sanktuarium swojego patrona.

3. 4 listopada 2008 w Zespole Szkół w Niepołomicach poświęcono rzeźbę przedstawiającą klęczącego na modlitwie w kaplicy swego św. Patrona Karola Boromeusza biskupa Karola Wojtyły podczas wizytacji kanoniczej parafii niepołomickiej, według projektu Marka Maślańca.

Marta Walczak-Puchalska