W gminie Niepołomice sporo się dzieje. Jest nas blisko 30 tysięcy, każdy z nas czymś się zajmuje, na czymś się zna, a wiele osób ma swoje pasje, które rozwija samodzielnie lub ze znajomymi. Pochwalmy się tym przed sąsiadami, podzielmy się wiedzą, informacjami o organizowanych wydarzeniach: napiszmy tekst do Gazety Niepołomickiej!

Z tego tekstu dowiesz się:

  • co to jest Gazeta Niepołomicka,
  • czy możesz być jej współautorem,
  • z czym musisz się liczyć, czyli: mamy redaktora i nie zawahamy się go użyć,
  • co publikujmy, a czego nie,
  • cechy idealnego tekstu do Gazety Niepołomickiej,
  • kiedy wysłać tekst.

Gazeta Niepołomicka
Czym właściwie jest Gazeta Niepołomicka? Technicznie rzecz biorąc, to biuletyn gminny, czyli publikacja wydawana i w całości finansowana przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. Gazeta zawiera 48 stron plus okładkę. W tej objętości staramy się zmieścić informacje o najważniejszych wydarzeniach – i to zarówno relacje, jak i zapowiedzi; a także ciekawostki dotyczące gminy lub jej mieszkańców. Staramy się ją robić najlepiej jak umiemy, dlatego nasz biuletyn bardziej przypomina kolorowy magazyn. Gazeta rozwożona po całej gminie – do największych sklepów, szkół, przedszkoli i bibliotek, skąd każdy może ją zabrać bezpłatnie do domu. Można ją również w formie pliku pdf znaleźć na stronie www.niepolomice.eu.

Kto tworzy Gazetę Niepołomicką
Gazetę Niepołomicką tworzyć może każdy. Wystarczy lekkie pióro, ciekawe wydarzenie, ciekawi ludzie i ciekawe fakty. Gazeta Niepołomicka publikuje teksty nadesłane przez autorów nieodpłatnie – ani autorzy nie płacą za zamieszczenie tekstów, ani redakcja nie płaci za nadesłane artykuły.
Państwa teksty muszą trafić do mnie, najlepiej bezpośrednio na e-mail: joanna.kocot@niepolomice.eu.

Na czym polega praca redaktora w GN
Po otrzymaniu materiałów staram się sprawdzić, czy zawierają wszystkie niezbędne elementy, redaguję je i staram się jak najlepiej przeprowadzić korektę (czyli mówiąc w inaczej – poprawiam). Następnie układam gazetę – każdy materiał otrzymuje swoje miejsce na konkretnej stronie, a kiedy to jest gotowe, wysyłam wszystko do składu. W końcu wspólnie z niezwykle cierpliwym panem grafikiem układamy to tak, żeby było nie tylko ciekawie, ale też estetycznie. Końcowym akcentem jest ponowna korekta, o pomoc w niej proszę zwykle jak najwięcej osób z Referatu Promocji i Kultury, bo też każdy dostrzega inne błędy.

Jakie artykuły publikujemy?
Do Gazety Niepołomickiej przyjmuję teksty informacyjne, czyli takie, które przekazują informacje. Mogą opisywać zorganizowane wydarzenie, projekt, fakty i ludzi – tych, którzy u nas mieszkają, lub tych, którzy nas odwiedzili. Coś co wydarzyło się w naszej gminie albo poza nią, ważne żeby w jakiś sposób wiązało się z gminą.

Czego nie publikujemy
Nie publikujemy reklam ani płatnych ogłoszeń. Nie jesteśmy też magazynem literackim, dlatego też nie publikujemy opowiadań ani poezji. (Jedynym wyjątkiem potwierdzającym tę regułę są fraszki, ilustrujące teksty niepołomickiego poety Marcina Urbana.) Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy pisze opowiadania czy wiersze nie możemy o nim napisać. Możemy, ale właśnie informujemy, że pisze i gdzie go można przeczytać, a nie publikujemy jego twórczości. Nie publikujemy również publicystyki, szczególnie tej o charakterze politycznym. Jest na nią sporo miejsca w innych mediach. I tu podobnie jak w przypadku literatury i poezji, jeśli czujecie powołanie w pisaniu swoich przemyśleń na tematy polityczne i będziecie publikowani, my chętnie napiszemy gdzie i jak będzie to wydawane, ale nie opublikujemy samych tekstów.

Co ważne
Nadsyłane do nas artykuły powinny zawierać sprawdzone fakty i dane oraz być napisane ciekawie i dobrą polszczyzną. Dodam jeszcze: językiem prasowym – nie potocznym, ale łatwym do zrozumienia. Pamiętajmy, piszemy do wszystkich mieszkańców gminy, warto, żeby tekst był dla nich zrozumiały. Jeśli nie do końca jesteście pewni, kto rozumie wasz tekst, zapraszamy do przetestowania go na stronie logios.pl. Wystarczy tam zajrzeć, w okienku na stronie wkleić tekst, nacisnąć przycisk „diagnoza”, by dowiedzieć się, jakim językiem jest napisany i dla kogo jest zrozumiały. Przyjmujemy teksty zrozumiałe dla ludzi po 7-12 latach nauki.
Dodam jeszcze, że nadsyłane artykuły powinny być oryginalne, to znaczy nie wolno kopiować cudzych tekstów i przesyłać jako własnych. Jeśli chcemy zacytować inny tekst, powinno to być wyraźnie zaznaczone z podaniem autora i tytułu.

Co powinien zawierać tekst?
Idealny tekst do gazety powinien być napisany krótkimi zdaniami – optymalnie 8-10 słów. Jego charakterystyczną budowę można określić jako odwróconą piramidę, czyli 80 % najważniejszych informacji powinno się znaleźć w pierwszych 20 % tekstu. Taki dobry początek powinien zawierać odpowiedzi na pytania: co się stało? Kto brał w tym udział? Gdzie się stało? Kiedy? Jak to się stało? I ewentualnie: dlaczego? Później w tekście informacje te zostają uzupełnione o dalsze szczegóły.

Tekst prasowy składa się z akapitów – im ważniejsze informacje, tym bliżej tytułu powinny się znajdować. Każdy akapit to osobny wątek, nie powinien być dłuższy niż 5-6 zdań. Ile tych akapitów? Badania wykazały, że przeciętny czytelnik traci zainteresowanie po 2 akapicie, ale niektóre tematy są bardziej złożone, sami więc musicie zdecydować. Tekst dłuższy niż 1800 znaków ze spacjami powinien zawierać śródtytuły.

Każdy artykuł powinien być opatrzony tytułem. W stopce Gazety Niepołomickiej jest napisane, że tytuły możemy zmieniać i czasem to robimy, szczególnie, jeśli są długie lub – co wcale nie jest rzadkie – powtarzają się.

Tekst powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem i funkcją autora (tłumaczy, dlaczego to właśnie on pisze o danym temacie).

Ilustracje są ważne
Zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów, szczególnie dobre zdjęcie, dlatego warto swój tekst zilustrować ciekawymi fotografiami. Dobrze dołączyć je do maila z artykułem, ale nie do samego tekstu – Word obniży ich jakość. Zdjęcie powinno być w oryginalnym pliku jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi (zdjęcią publikowanym w internecie wystarcza 72 dpi). Teraz już aparaty w telefonach robią zdjęcia o tej rozdzielczości, jeśli się je odpowiednio ustawi. Bardzo proszę, by nie wysyłać ich MMS-em ani przez komunikator, żeby nie zostały zmniejszone. Przesłać najlepiej mailem i to razem z właściwym artykułem.

Chciałabym mieć stałą kolumnę w GN
Stała kolumna w Gazecie Niepołomickiej to po prostu ciekawe i dobrze napisane teksty, które pojawiają się w mojej skrzynce mailowej terminowo i systematycznie. Nie mają zarezerwowanego konkretnego miejsca w gazecie. Jeśli zostaną przesłane – wychodzą. Jeśli coś autorowi wypadnie i nie napisze, wtedy tego tekstu po prostu nie ma. Autorzy piszą teksty z dobrej woli i cieszymy się, szczególnie w przypadku, kiedy uda nam się namówić tych ciekawie piszących do systematycznej współpracy.

Kiedy wysłać tekst?
Zwykle do 15 dnia każdego miesiąca przyjmujemy materiały do gazety na kolejny miesiąc. Jeśli wydarzenie, o którym chcecie napisać odbywa się po piętnastym, warto się skontaktować i indywidualnie umówić. Co jednak istotne, najlepiej pisać na świeżo po wydarzeniu, bo więcej szczegółów jest w głowie. A jak jest gotowy tekst, nie trzeba czekać do 15 dnia miesiąca, tylko warto go wysłać od razu. Dzięki temu będę mu mogła poświęcić więcej czasu.

Czy każdy tekst zostanie opublikowany?
Większość tekstów jest publikowana, ale nie wszystkie. Gazeta jest ograniczona objętościowo, dlatego z materiałów nadsyłanych wybieram te najbardziej aktualne, najciekawsze, najlepiej napisane.

Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia naszej gazety!

Joanna Kocot
redaktorka naczelna Gazety Niepołomickiej
joanna.kocot@niepolomice.eu