Do poniedziałku 26 kwietnia trwał nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 r.

Na dziennik podawczy urzędu, poprzez platformę https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/ oraz listownie wpłynęły w sumie 93 projekty o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Z listą wniosków można się zapoznać poniżej.

Lista projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego .