W tym roku już po raz piąty będziemy obchodzić w Niepołomicach Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem: Jesteśmy różni. Jesteśmy razem. 30 lat pomagamy

W ramach wydarzeń planowane są następujące działania:

9 października 2021 r.

Konferencja jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Jesteśmy różni, jesteśmy razem, 30 lat pomagamy”

To niewątpliwie największe wydarzenie roku 2021 organizowane przez PTD dla nauczycieli, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, psychologów, zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z dysleksją. Do udziału w e-konferencji zaproszono wybitnych prelegentów, którzy są naukowcami, ekspertami, a także specjalistami, zajmującymi się na co dzień problematyką dysleksji.

Niepołomicki Oddział reprezentuje Maria Foryś z wykładem pt: „Twórczy potencjał dzieci z dysleksją w badaniach bezpośrednich dzieci i w percepcji rodziców.”

Szczegóły i zapisy: http://ptd.edu.pl/konferencja2021.html

13 października 2021 r.

Niepołomicki panel dyskusyjny pt: „Potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli w okresie wychodzenia z pandemii” dla specjalistów pracujących w szkołach  tj. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców.

Laboratorium Aktywności Społecznej, Niepołomice, ul. Bocheńska 26, godz. 17.00 – 20.00

Udział w panelu bezpłatny. Zaświadczenia wydawane dla członków PTD z opłaconą składką członkowską.

Szczegóły i zapisy: https://forms.gle/hyAW3mqbKhkuD7nt7

4-10 października 2021 r.

w szkołach i innych placówkach – działania m.in. warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, konsultacje, wystawy, prelekcje, zajęcia pokazowe, gry, konkursy itp.

7 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Dysleksji. W tym dniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady specjalisty – terapeuty dysleksji w godz. 19.00 – 20.00 tel.: 606 609 276

Liczymy na twórcze zaangażowanie się szkół i placówek w organizację ETŚD. Prosimy również o nadsyłanie na adres ptd.niepolomice@gmail.com propozycji wydarzeń w Państwa placówkach edukacyjnych w ciągu całego Tygodnia oraz miesiącu październiku. Załączamy tabelę, w której można nanieść Państwa propozycje. Prosimy o podzielenie się informacją, którą zamieścimy na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ETŚD: 606 609 276 e-mail ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!

Maria Foryś – Przewodnicząca Niepołomickiego Oddziału PTD

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji Niepołomicki Oddział Polskeigo Towrzystwa Dysleksji