Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządzeniem Nr 157/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu m. in. kultury, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony zwierząt, które będą realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Niepołomice.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem (ogłoszeniem) konkursu oraz nowymi formularzami oferty, umowy i sprawozdania.
Oferty należy wypełnić i wysłać przez generator eNGO oraz złożyć w formie papierowej (z taką samą sumą kontrolną) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach
Pl. Zwycięstwa 13, do 13 grudnia 2019 r., do godziny 15.00.

Konkurs będzie dostępny w generatorze ofert eNGO od 22 listopada 2019 r. od godz. 08.00.

Link do generatora ofert: https://niepolomice.engo.org.pl/login

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo w Informatorze w zakładce Konkursy ofert NGO