Pogoda sprzyja pracom przy budowie obwodnicy Podłęża. Obecnie roboty prowadzone są na całym odcinku nowo powstającej drogi.

Drogi serwisowe są już wykonane w 50%. Rozpoczęto też prace nad budową wiaduktu nad torami oraz budowę dwóch przepustów nad rzekami. Obecnie najbardziej zaawansowane roboty są prowadzone przy skrzyżowaniu z ul. Rudzica w Podłężu – wykonywane są tam przekładki prądu, wody i kanalizacji.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji powstaną m.in:
– 2,2 km odcinka łączącego wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej;
– 150-metrowa estakada nad torami kolejowymi linii nr 91;
– przepusty nad rzekami Bogusławą i Podłężanką.

Projekt będzie kosztować ponad 62 mln złotych, koszty te zostaną pokryte częściowo z dotacji Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (34 mln zł), częściowo z budżetu państwa (4 mln zł), a także z budżetu gminy (ponad 24 mln zł).

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.