Odwiedziliśmy plac budowy obwodnicy Podłęża i śledzimy postępy prac przy powstającej inwestycji.

Zakończyły się już roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu i gazu oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Cały czas trwają prace ziemne – nasypy zrealizowane są w 86%. Wykonywane jest oświetlenie drogowe (ja dotąd realizacja wynosi 25%).

Przy powstającej estakadzie nad torami kolejowymi wykonane są podpory, przyczółki wraz z zasypkami. Wykonywane jest nasuwanie ustroju nośnego obiektu wraz z deskowaniem i montażem konstrukcji. Zaawansowanie tych prac wynosi 70%.

Przy potoku Podłężanka i Zakrzówek wykonana jest konstrukcja, kapy chodnikowe, płyty przejściowe oraz odwodnienie (zaawansowanie prac przy obu obiektach – około 89%).

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.