Dom Kultury w Zagórzu – Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie ogłasza zapisy do młodszych grup folklorystycznych. Zapraszamy dziewczynki i chłopców na zajęcia tańca ludowego.

Do wyboru są dwie grupy wiekowe

  • młodsza: 7-11 lat,
  • starsza: 12-17 lat.

W zespole dzieci młodsze mają pierwszy szerszy kontakt z folklorem i kulturą ludową, poznają polskie zwyczaje i tradycje, stroje sąsiednich regionów oraz charakterystyczne cechy tańców różnych regionów. Dzieci starsze dodatkowo poznają tańce innych regionów o bardziej rozbudowanej choreografii.

Spotykając się na próbach doskonalą poczucie rytmu, koordynację ruchową, zapamiętują sekwencje kroków i figur tanecznych, uczą się obcowania z tańcem ludowym.

Każdy rodzaj tańca, w tym taniec ludowy, wspomaga ogólny rozwój dziecka. Kształtuje precyzję ruchów, koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową, orientację przestrzenną, nadaje ruchom dziecka płynności i skoczności.

Warto więc już od najmłodszych lat zapoznawać dzieci z polską taneczną tradycją ludową.

Aktualnie próby zespołu odbywają się we wtorki w godzinach popołudniowych.

Więcej informacji w Domu Kultury w Zagórzu, tel. 12 281 80 52

  • kierownik zespołu – instruktor Domu Kultury w Zagórzu Barbara Wdaniec,
  • kierownik artystyczny i choreograf: Janusz Przepióra,
  • akompaniator, kierownik muzyczny: Maciej Ziobro.