28 września o godzinie 18.30 zapraszamy do Zamku Królewskiego na Salon Czwartkowym. Tematem spotkania będzie “Niezwykła podróż po historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Gościem prof. Teresy Olearczyk podczas Salonu Czwartkowego będzie prof. dr hab. Krzysztof Jan Stopka – historyk i armenolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie historii, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Przewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2004-2011 dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2012 dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

W 2013 laureat Nagrody Naukowej KLIO za monografię Ormiańska Warszawa, której jest współautorem i redaktorem naukowym.

Profesor specjalizuje się w historii szkolnictwa, kultury i Kościoła w średniowieczu, a także w historii Ormian w Polsce i Kościoła ormiańskiego. Jest przewodniczący Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Założycielem i redaktorem naczelnym Lehahayer – pierwszego w dziejach periodyku naukowego poświęconego historii Polskich Ormian.