W Izbie Regionalnej w Niepołomicach można zapoznać się z pracami malarskimi Radochny Łojek, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach. Ekspozycja prac malarskich dostępna jest codziennie od 10.00-14.00.

Radochna Łojek jest uzdolnioną uczennicą realizującą swoje pasje na wielu płaszczyznach życia. Jest wielokrotną laureatką konkursów plastycznych i literackich. Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym oraz pozaszkolnym, pogłębiając swoje umiejętności w dziedzinie malarstwa, rysunku oraz grafiki.