W niedzielę 24 listopada w sali akustycznej niepołomickiego zamku, odbył się koncert „Pieśni Niepodległej”. 

Wydarzenie zorganizowano w hołdzie tym, którzy przez wieki walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę.

Na wydarzenie zaprosiło Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki. W programie znalazły się znane pieśni legionowe jak „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenko, Wojenko”. Zaprezentowano także utwory mniej znane jak „Hej panienki posłuchajcie” czy „Ksiądz mi zakazował”.

Utwory w opracowaniu Jerzego Sobeńko, który wraz z Katarzyną Rojek sprawuje opiekę muzyczną, wykonał Zespół Kameralny Pro Arte. Publiczność usłyszała również patriotyczną poezję i utwory przy akompaniamencie gitarowym w wykonaniu piszącego tę relację.

Wszystkiego dopełniała prezentacja multimedialna utrzymana w duchu patriotycznym, której większość stanowiły obrazy polskich malarzy historycznych Wojciecha i Jerzego Kossaków oraz A. Grottgera. Podczas tego niedzielnego popołudnia było naprawdę biało – czerwono. Prawdziwie ożyła piękna, choć trudna polska historia. Każdy, kogo urzekły pieśni, mógł je zaśpiewać korzystając z wyświetlanych na ekranie wybranych tekstów.

Koncerty patriotyczne na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń artystycznych Towarzystwa, realizowane od wielu lat przez Aleksandrę Polak, która kochając narodowe nuty szczególnie upodobała sobie te patriotyczne. W trwającej prawie trzy dekady historii tylko raz, w ubiegłym roku, koncert został odwołany. Powodem był zły stan zdrowia pani Prezes. Tegoroczne wydarzenie organizowane w pierwszą rocznicę Jej śmierci stało się swoistym hołdem i przyrzeczeniem kontynuowania kierunków działalności Towarzystwa.

Listopadowy koncert był ostatnim w tym roku kalendarzowym. Towarzystwo i jego artyści rozpoczynają przygotowania do kolejnych wydarzeń. Pierwsze zaplanowane jest w styczniu 2020 roku i będzie to tradycyjnie koncert kolęd i pastorałek, na który już teraz zapraszają.

Organizatorzy dziękują za współpracę i pomoc: Kolejowemu Towarzystwu Kultury z Krakowa, Fundacji i Muzeum Zamek Królewski w Niepołomicach, Miastu i Gminie Niepołomice oraz burmistrzowi Romanowi Ptakowi za honorowy patronat.

Kończąc, w imieniu TMMiŚ pragnę przekazać serdeczne podziękowania: publiczności, która w mijającym roku uczestniczyła w realizowanych wydarzeniach, Instytucjom i Partnerom oraz MiG Niepołomice wraz z jego Władzami za wszelką udzieloną pomoc, dzięki której Towarzystwo mogło realizować swoje statutowe cele. Życzę wszystkim Państwu prawdziwie spełnionego Nowego 2020 Roku.

W imieniu organizatorów
Janusz Rojek
prezes TMMiŚ

Foto: Janusz Jagła, Janusz Rojek, Magdalena Rojek