„Opowieść o historii Podłęża, mojej Małej Ojczyzny” to najnowsza pozycja książkowa wydana przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. Jej autora, Adam Stanisława Suślika, nikomu w gminie przedstawiać nie trzeba. Mieszkaniec Podłęża, wieloletni radny, całe życie zawodowe związany z Kopalnią Soli w Wieliczce. Prywatnie pasjonat historii i nauk o ziemi.

Jak sam wspomina, przed kilku laty podjął próbę opisania historii podłęskiej rodziny Książków, z której wywodziła się jego matka.
– Zbierając materiały, prowadząc rozmowy z krewnymi seniorami z rodziny, tymi bliskimi i tymi dalekimi, przeglądając udostępnione zdjęcia z rodzinnych albumów, zgłębiając wreszcie księgi parafialne, coraz bardziej zagłębiałem się w przeszłość, w minione lata i minione wieki – pisze we wstępie do swojej książki. – Tak oto, równolegle budując historię rodziny, zgromadziłem pokaźny zasób wiedzy historycznej dotyczącej Podłęża, którą chciałbym zainteresować szczególnie podłężan. Wiedzę tę poszerzałem, studiując wydawnictwa historyczne, różnego rodzaju publikacje oraz materiały archiwalne zgromadzone w archiwach państwowych.

Efektem tych poszukiwań jest esej historyczny, napisany w sposób przystępny, dający dość szeroki zasób wiedzy o dziejach Podłęża, jego rozwoju przestrzennym, dziejach jego mieszkańców od czasów prehistorycznych po dziś dzień.

„Taka książka powinna powstać w każdym sołectwie (…) to z jednej strony pozycja historyczna, a więc starał się autor poprzeć podawane w niej informacje źródłami historycznymi. Z drugiej strony – to coś w rodzaju pamiętnika, opartego o informacje uzyskane od najbliższych, sąsiadów, mieszkańców. Powstała w rezultacie pozycja, którą czyta się z przyjemnością, przeznaczona dla każdego, nie tylko dla historyków. Pozycja ta nie opowiada o ciągu faktów, o datach, ale o konkretnych ludziach, z krwi i kości, którzy byli czyimiś rodzicami, sąsiadami, nauczycielami” – napisał o wydawnictwie Roman Ptak.