Poprawiono dn.: 08.11.2017

22 października w Sali Akustycznej Niepołomickiego Zamku odbył się jubileusz 25-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im St. Moniuszki, a jego prezes – Aleksandra Polak – obchodziła 60-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej.

W programie obok Zespołu Kameralnego Pro-Arte i Zespołu Młodzieżowego wystąpili młodzi pianiści oraz zaprzyjaźnieni krakowscy artyści: Renata Żełobowska-Orzechowska (pianistka), Zofia Wengrynowicz-Perun (mezzosopran), Jan Migała (baryton), Józef Perun (bas). Publiczność mogła również wysłuchać wspaniałego recitalu Orkiestry Towarzystwa Straussowskiego OBLIGATO z Wieliczki pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Koncert, który przygotowała tradycyjnie Aleksandra Polak poprowadził Janusz Rojek. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć słów podziękowań , szczególnie dla Pani Aleksandry, dzięki której od ćwierć wieku w Niepołomicach jest tworzona, kultywowana i propagowana kultura przede wszystkim ta muzyczna. Swoje wyrazy szacunku oraz życzenia jeszcze długich lat prowadzenia tego aktywnego życia na rzecz miasta, gminy wyrazili: burmistrz Roman Ptak i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń oraz radny i przewodniczący Komisji Kultury tejże rady, Andrzej Gąsłowski, a także członek Zarządu Powiatu Wielickiego Aleksandra Ślusarek. Swoje gratulacje na ręce jubilatki złożyli prezesi: Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach Barbara Ptak i Kolejowego Towarzystwa Kultury Kazimierz Jarosz, a także dyrektor Domu Kultury Kolejarza Józef Bylica. Specjalne podziękowania w formie okolicznościowych dyplomów i kwiatów za realizację koncertu jubileuszowego i współpracę z Towarzystwem otrzymali wszyscy artyści biorący udział w wydarzeniu, a także członkowie jego zarządu. Koncert zakończył się specjalnym, okolicznościowym salutem na cześć Aleksandry Polak, na który składały się podziękowania przekazane przez przedstawicieli zespołów, nad którymi sprawuje opiekę artystyczną oraz wspólne zaśpiewanie uroczystego toastu.

Aleksandra Polak to niezwykła postać niepołomickiej kultury, zasłużona nie tylko dla społeczności lokalnej, ale również dla szeroko pojętej polskiej kultury (odznaczona Złotą Odznakę Ministra Kultury i Sztuki). Jej niezwykle bogaty życiorys mógłby wystarczyć na obdzielenie kilku osób. Jest dyplomowanym muzykiem fortepianu głównego, śpiewu solowego, wieloletnim nauczycielem fortepianu i śpiewu między innymi w Społecznym Ognisku Muzycznym i Państwowej Szkole Muzycznej w Niepołomicach (które założyła i była dyrektorem), w Szkole Muzycznej w Bochni. Uczyła także trzy lata śpiewu w niepołomickim liceum. Śpiewała w operetce, operze, Chórze Polskiego Radia i Krakowskiej Estradzie, a także w filharmonii pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego, z którym odwiedziła połowę Europy. Występowała w operze Halka Stanisława Moniuszki w Krakowie i w Niepołomicach grając w niej główną rolę, a także w operze Cavalleria rusticana Mascagniego, jako Santuza, oraz innych. W artystycznym dorobku posiada kilka płyt CD. Swoim głosem dzieliła się z amerykańską Polonią kilkukrotnie wyjeżdżając do Chicago. Na co dzień, nie skupia się tylko na kierowaniu towarzystwem, jako jego prezes, ale aktywnie realizuję pasję swojego życia, jaką była i jest muzyka. Próby z zespołami, nauka gry na fortepianie na co dzień zajmują ją bezgranicznie. Muzyka jest dla niej w sposób dosłowny lekiem na całe życie, jest doskonałą formą wyrażania siebie. Jako pedagog nie tylko uczy, ale również wychowuje zwracając uwagę swoim wychowankom na fakt jak ważna jest kultura osobista, ta codzienna, jak również ta sceniczna. Ukochała miejsce, w którym mieszka i tworzy. Wdzięczna zawsze tym, którzy jak ona kochają sztukę – zwłaszcza tę muzyczną – i chcą ją wspierać i szczerzyć. Zatem trzeba nam życzyć Pani Profesor, by wciąż zachwycała niezwykłym pięknem płynącym z jej wrażliwości.

My pochodzimy z Bajki – mówią o sobie członkowie TMMiŚ, bowiem ich historia rozpoczyna się w sali dawnego niepołomickiego kina Bajka, kiedy z inicjatywy Aleksandry Polak 6 listopada 1992 roku, przy poparciu ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, posła na Sejm RP Stanisława Kracika zawiązało się Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu. Na swą siedzibę wybrało dom Aleksandry i Jana Polaków przy ul. Jagiellońskiej 9 w Niepołomicach. Tam też odbywały i odbywają się nadal próby prowadzonych przez Towarzystwo zespołów. Celem stat0utowym stało się propagowanie muzyki i śpiewu oraz aktywizowanie mieszkańców miasta i gminy poprzez realizację cyklicznych koncertów, kameralnych wieczorów muzycznych, spotkań z kolędą i pastorałką, wieczornic patriotycznych, okolicznościowych występów z okazji świąt państwowych, kościelnych czy miejsko-gminnych uroczystości. Towarzystwo utrzymuje stały kontakt z placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Powołało i sprawuje opiekę nad: Zespołem Kameralnym Pro Arte, Zespołem Młodzieżowym i grupką młodych pianistów. Od początku swojej działalności współpracuje z Kolejowym Towarzystwem Kultury z Krakowa, które swoim mecenatem objęło Zespół Kameralny, a także z Fundacją Zamek Królewski w Niepołomicach, Polskim Towarzystwem Straussowskim i Orkiestrą Obligato. W 25-letniej swojej działalności zorganizowało w Niepołomicach: Festiwal Moniuszkowski, 2 karnawałowe bale maskowe, kilkadziesiąt koncertów poświęconych wielkim kompozytorom takim jak m.in. St. Moniuszko, F. Chopin, V.A. Mozart, F. Schubert, J. S. Bach. Średnio rocznie organizuje 8-10 koncertów. Dotychczas wydało 3 płyty CD – Chóru Cantata oraz Zespołów: Perełek i Pro Arte z solistami. Na zaproszenie Aleksandry Polak gościli w Niepołomickim Zamku znakomici krakowscy kompozytorzy: Janina Garścia, Juliusz Łuciuk oraz dwukrotnie Krzysztof Penderecki. Staraniem zarządu i kierownika artystycznego jest, aby każdy koncert był niezwykłym wydarzeniem, dlatego też do jego tworzenia zapraszani są artyści krakowskiej: opery, filharmonii czy akademii muzycznej. Coraz częściej również obok fortepianu brzmią flety, na których swoje partie grają artyści działających zespołów. Dotychczas koncerty organizowane przez TMMiŚ prowadzili: Paweł Westrych i Janusz Rojek.

Niepołomice to miejsce szczególne do kultywowania muzyki i sztuki! Towarzystwo i jego Artyści pragną przekazać gorące i z serca płynące podziękowania jego Włodarzom: Radzie i Burmistrzowi Miasta i Gminy, a także Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za niezwykłą pomoc dzięki, której przez tak wiele lat możliwe było realizowanie wydarzeń i prowadzenie działalności artystycznej Towarzystwa.

Honorowy patronat nad jubileuszem objęli Starosta Powiatu Wielickiego – Jacek Juszkiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak. Uroczysty koncert już za towarzystwem i jego artystami, ale to nie koniec pracy i zadań jakie sobie stawiają. Już planują kolejne wydarzenia. Kończy się po powoli rok, ale wciąż trwa codzienna praca, której owoce zaprezentują niebawem, już z końcem listopada. Jak co roku w ich wykonaniu wszyscy sympatycy muzyki i śpiewu będą mogli posłuchać pieśni patriotycznych.

Janusz Rojek
animator kultury