29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 4 maja 2020 roku biblioteki mogą zostać otwarte. Zniesienie zakazu działalności bibliotek nie oznacza nakazu ich otwarcia. W każdym przypadku decyzję o tym, kiedy i w jakim zakresie będzie można otworzyć bibliotekę podejmuje jej dyrektor w porozumieniu z Organizatorem i po konsultacji z Sanepidem

Obecnie w niepołomickiej książnicy realizujemy zalecenia Biblioteki Narodowej, które pozwolą bibliotekom na bezpieczny powrót do działalności. Musimy m.in. zabezpieczyć dodatkowe pomieszczenia na zwracane książki, które obowiązkowo będą przechodzić dwutygodniową kwarantannę. Epidemia, która znacząco zmieniła wiele aspektów naszego życia – nie ominęła także bibliotek. Czekają nas naprawdę spore zmiany, o których powiadomimy Państwa tuż przed otwarciem.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach i jej filie nie zostaną otwarte dopóki nie zostaną należycie przygotowane do bezpiecznego świadczenia usług w czasie epidemii.
Bezpieczeństwo pracowników i czytelników, a także powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest bowiem najważniejsze.
Przewiduję, że otwarcie Biblioteki w Niepołomicach oraz jej filii nastąpi najwcześniej 15 maja 2020 r., jeśli sytuacja epidemiczna w naszej gminie nie ulegnie pogorszeniu.

Joanna Lebiest
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach