Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w 35. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.

I etap konkursu, eliminacje dla powiatu wielickiego odbędą się w Domu Kultury w Zagórzu w dniach 7 – 8 maja 2020 roku.

Przede wszystkim festiwal jest szansą zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.  Daje możliwość twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych. To także okazja do upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz konfrontacji, wymiany doświadczeń.

Czytelnie wypełnione karty uczestnika należy przesłać elektronicznie do dnia 15 kwietnia 2020 na adres: dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl. Zgłoszenia można dostarczyć także tradycyjnie do Centrum Kultury w Niepołomicach. Dodatkowych informacji udziela Dom Kultury w Zagórzu.

Organizatorem głównym Festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. II etap konkursu jest planowany na czerwiec 2020 r. i odbędzie się w Nowy Sączu.

Organizatorem etapu powiatowego jest Centrum Kultury w Niepołomicach.


dokumenty do pobrania:
– karta zgłoszenia (docx, pdf)
regulamin