Po blisko trzech miesiącach zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa, Centrum Kultury w Niepołomicach wznawia działalność domów kultury.

W pierwszym etapie, od 15 czerwca 2020,  zgodnie z wytycznymi rządowymi i ustaleniami ze służbami sanitarnymi ruszy część zajęć stacjonarnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – indywidualnych i organizowanych w małych grupach.

Nadal nie będą organizowane zajęcia dla seniorów, tj. osób powyżej 60. roku życia, zespołowe zajęcia wokalne, zajęcia taneczne wymagające bezpośredniego kontaktu, spotkania kół, spotkania z mieszkańcami.

Uwaga: nie wznawiają działalności Filia Centrum Kultury Niepołomice Jazy oraz Dom Kultury w Zakrzowie. O terminie ich otwarcia będziemy informować w późniejszym terminie.

Maksymalna liczba uczestników mogących jednocześnie przebywać w domu kultury oraz w każdym pomieszczeniu została określana indywidualnie dla każdego budynku tak, by zapewnić uczestnikom możliwość zachowanie bezpiecznego dystansu oraz wymaganej powierzchni 10 mkw. na osobę. Część zajęć będzie organizowana na świeżym powietrzu – na terenach przylegających i na boiskach.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zobowiązane są zapoznać się z zasadami uczestnictwa oraz złożyć w domu kultury zgłoszenie kontynuacji uczestnictwa w warsztatach czy zajęciach.

Pełna informacja i regulaminy dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury.