Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, prowadzące na zlecenie gminy Niepołomice Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, poszukuje wolontariuszy gotowych podjąć pracę w domu pomocy społecznej w przypadku wystąpienia zachorowań lub konieczności poddania kwarantannie jego pracowników.

Dom Pomocy Społecznej chcąc przygotować się możliwie najpełniej na wystąpienie zakażenia koronawirusem wdrożył wszystkie procedury bezpieczeństwa zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz służby wojewody małopolskiego. Dom jest zamknięty dla odwiedzających, a mieszkańcy nie opuszczają jego terenu. Przebywają w nim wyłącznie pracownicy niezbędni do jego funkcjonowania, wykonujący obowiązki z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Gmina Niepołomice zaopatrzyła dom w środki ochrony osobistej na wypadek wystąpienia zakażenia wśród mieszkańców lub personelu. Opracowane zostały procedury na wypadek pojawienia się wirusa w DPS.

Obecnie żaden mieszkaniec domu ani jego pracownik (stan na 29 kwietnia) nie wykazują objawów infekcji, zaś życie w domu toczy się – choć w szczególnych warunkach – normalnie.

Chcąc przygotować się na najgorszy scenariusz, chcemy stworzyć bazę wolontariuszy, którzy w sytuacji kryzysowej gotowi byliby wesprzeć personel w opiece nad mieszkańcami. Szczególnie mile widziane są osoby z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem w opiece nad seniorami. Jednak nawet osoby bez takiego doświadczenia prosimy o zgłoszenia – zostaną one przeszkolone lub będą mogły wykonywać pracę niewymagającą szczególnych kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 12 385 80 95, 692 04 34 73 lub na adres e-mail: dps@pomocblizniemu.org

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym stowarzyszenie oraz prowadzony przez nie Dom Pomocy Społecznej.

Piotr Nowak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu