W obliczu trwającej pandemii, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, wprowadziliśmy ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu spraw urzędowych.

Obecnie osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z USC (tel. 12 250 94 05) – załatwimy sprawy związane z rejestracją urodzenia dziecka, zgonu i małżeństwa, które miało miejsce na terenie gminy Niepołomice. Po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, odbierzemy też dowód osobisty (tel. 12 250 94 03) czy kartę dużej rodziny (tel. 539 308 950).

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefoniczne podajemy poniżej), mailowy (adresy mailowe do poszczególnych referatów dostępne są tutaj bądź przez ePUAP.

Ponadto, przed magistratem znajduje się specjalna skrzynka, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do urzędu miasta (pisma, podania, wnioski, faktury). Skrzynka jest regularnie opróżniana.

Z Zarządzeniem nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 można się zapoznać tutaj.

1) Biuro Obsługi Klienta – tel. 12 250 94 04;

2) Sekretarz Gminy Niepołomice – tel. 12 250 94 31;

3) Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej – tel. 12 250 94 34;

4) Urząd Stanu Cywilnego – tel. 12 250 94 05 (konto do opłat: 75 8619 0006 0060 0600 0103 0001);

5) Wydział Edukacji – tel. 12 250 94 45;

6) Referat Ewidencji Ludności – tel. 12 250 94 03;

7) Referat Wymiaru Podatków – tel. 12 250 94 09;

8) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 12 250 94 06;

9) Referat Utrzymania Inwestycji – tel. 12 250 94 33;

10) Referat Inwestycji Drogowych – tel. 12 250 94 19;

11) Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 12 250 94 07;

12) Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej – tel. 12 250 94 51;

13) Referat Strategii i Rozwoju – tel. 12 250 94 08;

14) Referat Promocji i Kultury – tel. 12 250 94 50;

15) Referat Zamówień Publicznych – tel. 12 250 94 13;

16) Referat Księgowości Finansowej i Planowania i Budżetu – tel. 12 250 94 10;

17) Ewidencja Przedsiębiorców – tel. 12 250 94 02;

18) Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji – tel. 12 250 94 53.