To był ważny dzień dla wszystkich podróżujących pomiędzy Niepołomicami, a Krakowem czy Rzeszowem – od wczoraj korzystać możemy ze zjazdu z autostrady A4 w Podłężu! Inwestycja kosztująca niemal 50 milionów złotych została ukończona w terminie i pozwoli na ogromne oszczędności zarówno czasu, jak i paliwa oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Odcinek autostrady A4 między Krakowem, a Szarowem został ukończony w 2009 roku. Szybko po jego oddaniu okazało się, że budowa nowego łącznika w gminie Niepołomice to konieczność. Wówczas już od dwóch lat w Niepołomicach działała firma MAN Trucks, w ślad za którą w Strefie Inwestycyjnej lokowały się kolejne zakłady pracy. Ruch samochodowy oraz ciężarowy wzrastał. Kierowcy dojeżdżający do Niepołomic autostradą musieli nadkładać drogi, a korzystając ze zjazdu w Targowisku, jechali przez teren Puszczy Niepołomickiej, która jest objęta obszarem Natura 2000.

Wiele lat trwało przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz finansowania dla tej inwestycji. Przez pewien moment projekt stał pod dużym znakiem zapytania, ponieważ koszty budowy znacznie przewyższały zakładany budżet. I tu z pomocą przyszedł budżet państwa, który w wyniku decyzji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka niemal dwukrotnie zwiększył dofinansowanie do zadania. 27 milionów złotych z budżetu centralnego stanowiło największą składową ostatecznej kwoty.

Kolejne środki pochodziły z Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego oraz Gminy Niepołomice. Łącznie inwestycja kosztowała 48 milionów złotych, na nią – oprócz 42 milionów kosztów samej budowy zjazdu – składały się jeszcze wykupy gruntów czy przygotowanie dokumentacji.

28 września 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą budowy, polsko-litewskim konsorcjum Trakcja PRKiI oraz AB Kauno Tiltai. Inwestycja miała być ukończona do połowy 2020 roku. Tak też się stało, co biorąc pod uwagę skalę zadania należy uznać za duży sukces. Wpłynęła na niego nie tylko sprzyjająca pogoda, ale przede wszystkim profesjonalizm wykonawcy i nadzoru, a także pewne źródła finansowania.

Dziś przecięliśmy wstęgę, otwierając tę ważna dla mieszkańców oraz przedsiębiorców inwestycję. Zjazd w Niepołomicach to: oszczędność czasu podróży, oszczędność paliwa, ochrona środowiska, mniej wyemitowanych zanieczyszczeń oraz poprawa bezpieczeństwa. Zjazd w Niepołomicach to ogromny sukces lokalnej społeczności oraz wszystkich zaangażowanych osób.

Chcę podziękować ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za kluczowe wsparcie tej inwestycji. Parlamentarzystom – szczególnie Urszuli Ruseckej i Rafałowi Bochenkowi obecnym podczas oddania zjazdu – za przychylność i wsparcie. Dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomaszowi Pałasińskiemu. Radnym Rady Powiatu Wielickiego oraz Staroście Adamowi Kociołkowi, którzy również wsparli finansowo tą inwestycję, służącą przecież nie tylko gminie Niepołomice, ale i całemu powiatowi. Dziękuję samorządowcom z Niepołomic: Radnym Rady Miejskiej w Niepołomicach, Burmistrzowi Romanowi Ptakowi, jego zastępcy Adamowi Twardowskiemu oraz Stanisławowi Kracikowi, którzy wiele lat zabiegali o powstanie tego łącznika.

Szczególne podziękowania kieruję również do Pana Bogusława Iwulskiego kierownika DIN, który od samego początku zadbał o każdy szczegół przy realizacji niniejszej inwestycji. Dziękuję też wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice za ogrom pracy włożonej w budowę tak ważnego dla Miasta i Gminy Niepołomice zjazdu.

Dziękuję też lokalnej społeczności, która ze zrozumieniem i spokojem znosiła pojazdy dojeżdżające na budowę przez ostatnie dwa lata. Mieszkańcy Podłęża teraz czekają na kolejną drogę, obwodnicę ich miejscowości, która połączy zjazd z autostrady bezpośrednio z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną, zmniejszając tym samym ruch przez centrum sołectwa.

Krystian Zieliński
Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice