Niepołomickie Centrum Medyczne zmienia od poniedziałku 13 lipca zasady działalności.

  • Podstawowa opieka zdrowotna

Pozostawione zostały 3 etapy przyjęć:
I – wizyty bez infekcji (pierwsze 2 godziny),
II – wypisywanie e-recept,
III – wizyty z infekcjami – po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem.

Nadal pozostaje rejestracja TYLKO telefoniczna.

Ogólnie obowiązuje zasada 3 osoby przed gabinetem.

  •  Laboratorium diagnostyczne w przychodni w Niepołomicach

Utrzymuje dotychczasowe zasady swojej działalności. Codziennie będzie przyjmować do 50 osób. Przy rozpoczęciu pracy, do przychodni wchodzi 5 pierwszych osób, następne będą wchodziły naprzemiennie jeden za jeden.

  • Pracownia RTG

Działa na dotychczasowych zasadach. Przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza POZ oraz od specjalistów.

  • Lekarze specjaliści

Przyjmują pacjentów na dotychczasowych zasadach:
– dr Renata Komisarska – ortopeda,
– Bogusław Pilch – chirurg ogólny,
– Rafał Cygan – chirurg ogólny,
– Robert Tarabuła – ortopeda,
– Jarosław Dyczkowski – urolog,
– dr n. med. Renata Czekaj – neurolog.

Do specjalistów ustala się wizyty na ustaloną godzinę. W dalszym ciągu preferowane są teleporady.

W uzasadnionych przypadkach o konieczności wizyty w gabinecie decyduje lekarz.

  • Poradnie

Poradnia dziecka zdrowego i punkt szczepień, poradnia kardiologiczna, pracownia USG, poradnie rehabilitacyjne oraz gabinety fizjoterapii pracują na dotychczasowych zasadach.

  • Przychodnia w Podgrabiu

Nadal pozostaje nieczynna – do odwołania. Pacjenci są proszeni o kontakt z przychodnią w Podłężu.


W przychodni w Niepołomicach, nadal obowiązuje kontrola epidemiologiczna przy drzwiach wejściowych: kontrola temperatury, dezynfekcja rąk, wpuszczanie pacjentów za kolejnością.

W pozostałych przychodniach – w Podłężu, Staniątkach i Zabierzowie Bocheńskim obowiązują takie same zasady rejestracji do lekarzy POZ, przy zniesionej kontroli epidemiologicznej przy drzwiach wejściowych.


Ze względów epidemiologicznych, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, pacjenci powinni posiadać własną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz zachowywać szczególną ostrożność w kontaktach z personelem medycznym.

Przyjęte powyżej procedury zostały zarekomendowane przez NFZ.