Poprawiono dn.: 25.04.2023

Osoby odwiedzające Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zauważyły zmiany z sposobie oznakowania pokoi. Pojawiły się białe estetyczne tabliczki z nazwami referatów i nazwiskami urzędników, ale co ważniejsze pojawiły się też oznaczenia numerów pokoi w alfabecie brajla oraz kody QR.

Nowe oznakowanie to kolejny krok mający na celu przystosowanie budynków Urzędu Miasta i Gminy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, szczególnie osób niewidomych i niedowidzących. Na ich wykonanie dostaliśmy dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oznaczenie numeru znajduje się bezpośrednio nad klamką, a tam gdzie było to niemożliwe po prawej stronie. Oznaczyliśmy też pokoje kodami QR. Po najechaniu na ten kod telefonem komórkowym (smartfonem), urządzenia sczyta go i otworzy stronę internetową z opisem spraw, za które odpowiada dany referat oraz z imionami i nazwiskami osób w nim pracujących.

Dzięki temu osoba niewidoma odwiedzająca urząd łatwo może się upewnić, czy stoi przed odpowiednim pokojem i czy trafi do odpowiedniej osoby.

Założeniem jest, że do wizyty w urzędzie można się przygotować – dzięki informacjom  umieszczonym w specjalnej zakładce na stronie internetowej Gminy:

Samorząd – Urząd Miasta i Gminy – Urząd dostępny – Urząd. Rozkład referatów w poszczególnych budynkach

Tablica informacyjna z nazwami referatów i pokazanym graficznie ich rozkładem w budynku.

Drzwi do Urzędu Stanu Cywilnego z tabliczką nazwą i tabliczką z numerem zapisanym brajlem oraz kodem QR.