We wrześniu informowaliśmy o pierwszej zrealizowanej inicjatywie lokalnej. Dzisiaj piszemy o kolejnej. Tym razem pomysł polegał na dokończeniu ogrodzonego placu zabaw przy ul. Na Tamie w Niepołomicach w celu ożywienia tego miejsca i większej integracji mieszkańców osiedla Jazy.

Przypomnijmy: inicjatywa lokalna to nowe narzędzie współpracy gminy Niepołomice z jej mieszkańcami. Polega na bezpośrednim zaangażowaniu obu stron w realizację zadań publicznych.

Wnioskodawcy zwrócili się do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach o zakup 6 urządzeń. Ze swojej strony zadeklarowali wkład osobowy i rzeczowy. Na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wnioskodawców, w ramach wkładu finansowego gminy Niepołomice w wysokości 19.886,33 zł, plac zabaw został doposażony w: helikopter na sprężynie, dwie huśtawki, linarium stożek, karuzelę, chwiejący most, 3 ławki, stojak na rowery, tablicę z regulaminem oraz kosz na śmieci.

W ramach wkładu rzeczowego mieszkańcy dostarczyli 26 krzewów, palisady, taśmy i nawozy do krzewów oraz trawę o łącznej wartości 555,88 zł.
22-osobowa grupa osób (dorosłych oraz dzieci), zaangażowanych w realizację poświęciła swój czas na prace porządkowe. Mieszkańcy zrekultywowali teren: uprzątnęli kamienie, gruz, wykosili trawę oraz posiali nową, posadzili krzewy. Pracę społeczną oszacowano na 1500 zł.
Kolejne inicjatywy, które są lub zostaną wkrótce zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej to:

  • ekologiczno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach,
  • poprawa infrastruktury i estetyki w harcówce szczepu Puszcza w Niepołomicach.