Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w tym m.in. powiatu wielickiego.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.