Od 2021 roku rejestr BDO – Baza danych odpadowych jest obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2021 roku nie można już dalej prowadzić ewidencji odpadów w formie papierowej poza rejestrem BDO.

System BDO umożliwia przedsiębiorcom pełną realizację obowiązków w zakresie gospodarki odpadami zarówno ewidencję odpadów, jak i sprawozdawczość odpadową.

Więcej informacji o rejestrze BDO, obowiązku wpisu oraz aktualizacji danych, znajduje się na stronach: