Od 1 stycznia 2023 roku w gminie Niepołomice obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości.

Przypominamy, że podatek ten płacimy za:

  • grunty (oprócz gruntów rolnych i lasów), również podatnicy podatku rolnego, jeżeli grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej
  • budynki i lokale lub ich części (mieszkalne, niemieszkalne, użytkowe, gospodarcze, garaż)
  • części wspólne budynku,
  • budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

O każdej zmianie dotyczącej nieruchomości należy poinformować urząd. Obowiązuje termin 14 dni. Zmiany te mogą dotyczyć:

  • zakończenia budowy nowego budynku lub rozpoczęcie jego użytkowania,
  • nadbudowy, rozbudowy bądź rozbiórki istniejącego budynku,
  • zajęcia nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub jej likwidacji,
  • zmiany klasyfikacji gruntu (np. w wyniku dokonanej modernizacji gruntów bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku),
  • nabycia lub sprzedaży nieruchomości.

Wysokość stawek oraz wszelkie informacje na temat zasad oraz terminów płatności podatku od nieruchomości, znajdziecie Państwo w tekście “Podatek od nieruchomości” w zakładce: Załatw sprawę – Podatki

(Fot. Towfiqu Barbhuiya – Unsplash)