Urząd Marszałkowski zgłasza wniosek o przywrócenie kolei do Niepołomic w ramach programu Kolej+ – tak podczas oficjalnej konferencji prasowej 26 sierpnia w Niepołomicach ogłosili posłowie z naszego regionu, wicemarszałek, radni powiatowi oraz pełniący funkcję burmistrza.

20 lat temu przyjechał do Niepołomic ostatni pociąg. Ze względu na niską frekwencję postanowiono zrezygnować z tego środka transportu, a na miejscu torów wybudować obwodnicę miasta. Dzięki temu otwarły się znaczne tereny pod inwestycje. Przy obecnej liczbie mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy w Niepołomicach dodatkowy środek transportu niewątpliwie by się przydał. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wystąpi o budowę torów do Niepołomic w ramach programu Kolej+.

Pociąg do Niepołomic jechałby zupełnie nową trasą – od mostu żelaznego w Podgrabiu wzdłuż ulicy Portowej. Długość nowego torowiska to 4 km, miałoby ono zostać przyłączone do istniejącej linii kolejowej LK95, biegnącej do Krakowa Głównego przez Nową Hutę, a w drugą stronę do Tarnowa. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 80-100 milionów złotych, z czego 85% pochodziłoby z budżetu państwa, a 15% z budżetu samorządów.

„Jest to inwestycja kluczowa dla mieszkańców, rozwoju gminy i poprawy bezpieczeństwa. Alternatywa dla dojeżdżających do Krakowa” – mówił podczas konferencji pełniący funkcję burmistrza Niepołomic Krystian Zieliński.

O tym, kiedy to może nastąpić w imieniu wnioskodawcy mówił wicemarszałek Łukasz Smółka: „Liczę, że w przeciągu kilku lat mieszkańcy gminy będą korzystali pociągu, który będzie dojeżdżać z Niepołomic do Krakowa Głównego”.

„Jest to projekt niezwykle potrzebny, o który mieszkańcy postulowali wielokrotnie. Biorąc pod uwagę ruch samochodowy, połączenie kolejowe jest rzeczą konieczną. Dzięki niemu pociąg w 18 minut będzie mógł dotrzeć do Krakowa, a zatrzymując się na każdym przystanku około 30 minut. To forma transportu bardzo konkurencyjna” – uzupełniał Tomasz Tomala, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury oraz radny powiatu wielickiego.