Poprawiono dn.: 17.01.2024

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pod hasłem „Śladami Ojca”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu, odbyło się 9 grudnia 2023 r. Jego głównym celem jest propagowanie rozwijania świadomości i ważności roli ojca w życiu dzieci.

Dzieci nabywają umiejętności, które pomogą im w tworzeniu swojej tożsamości, poszerzaniu pasji i kompetencji społecznych, samodzielnego i  odpowiedzialnego myślenia. Uczą się też, jak właściwie reagować na sytuacje wykluczenia i przemocy, żeby umiały radzić sobie z kryzysami.

Wypiekanie pierników było doskonałą okazją, żeby się poznać i zintegrować, a także towarzyszyć dzieciom na drodze do odkrywania siebie i świata. Cykl kolejnych spotkań odbędzie się już wkrótce. Ojcowie wezmą udział w wykładach kompetencji społecznych dostosowanych merytorycznie do ich potrzeb, będą kontynuować budowanie relacji ze swoimi dziećmi podczas warsztatów.

Wspólne działania pozwoliły grupie na przygodę ,w której był czas, uwaga i radość, co pozwoliło dzieciom korzystać z różnych umiejętności, co podniosło ich poczucie wartości i wyjątkowości.

W spotkaniu wzięły udział 84 osoby. Otworzyła je Rozalia Klima, a warsztaty wypiekania pierników poprowadziła Urszula Sokołowska ze Strawy w Niepołomicach.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Niepołomice, z budżetu profilaktyki uzależnień.