Zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy informujemy, że w dniach  4 – 12 grudnia 2019 r. przejazd będzie możliwy tylko dla pojazdów dojeżdżających do posesji oraz komunikacji zbiorowej.

W tych dniach będą prowadzone prace związane z wykonywaniem nawierzchni na drodze powiatowej Brzegach. W związku z powyższym będą występowały chwilowe utrudnienia w przejazdach dla autobusów linii 221 i 264.