To będzie piąta edycja niepołomickiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest 1 mln 300 tysięcy złotych a projekty mogą mieć charakter lokalny i ponadlokalny.

W kolejnej już edycji BO zmienił się podział środków. Do dyspozycji mieszkańców jest milion trzysta tysięcy złotych. Na projekty o charakterze lokalnym przeznaczone zostanie 80% środków BO, a na projekty o charakterze ponadlokalnym – 20%.

Pieniądze budżetu obywatelskiego przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym zostaną podzielone na poszczególne jednostki w taki sposób, że 50% tych środków zostanie rozdzielonych po równo na wszystkie jednostki pomocnicze gminy Niepołomice, zaś pozostałe 50% zostanie najpierw podzielone przez liczbę wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Niepołomice, a następnie pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej jednostce pomocniczej. Dlatego w poszczególnych osiedlach miejskich i sołectwach podział wyglądać będzie następująco:

Lp. jednostka pomocnicza liczba ludności Kwota, która może być przeznaczona na zadania dla danej jednostki pomocniczej
1 Niepołomice – Boryczów 1616 56456
2 Niepołomice – Jazy 3018 81692
3 Niepołomice – Piaski 1085 46898
4 Niepołomice – Podgrabie 787 41534
5 Niepołomice – Śródmieście 2493 72242
6 Niepołomice – Zagrody 1989 63170
7 Niepołomice – Zakościele 2341 69506
8 Ochmanów 648 39032
9 Podłęże 2187 66734
10 Chobot 330 33308
11 Słomiróg 541 37106
12 Staniątki 2683 75662
13 Suchoraba 317 33074
14 Wola Batorska 3081 82826
15 Wola Zabierzowska 1262 50084
16 Zabierzów Bocheński 1747 58814
17 Zagórze 817 42074
18 Zakrzowiec 670 39428
19 Zakrzów 1174 48500

 

Nowością jest pula ponadlokalna, która wynosi 260 tys. złotych. Możemy z niej skorzystać, jeśli chcemy napisać projekt dla więcej niż jednej jednostki. Trzeba jednak pamiętać, że projekty ponadlokalne nie mogą mieć wartości niższej niż 100 tys. złotych.

Składane przez mieszkańców projekty powinny zawierać niezbędne informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, dane kontaktowe, tytuł i charakter projektu. Do prawidłowej oceny niezbędne będą również: miejsce realizacji projektu, jego opis czy szacunkowy koszt realizacji.

Ze względu na panującą epidemię zalecamy zgłaszanie projektu poprzez formularz elektroniczny, który znajdą Państwo na platformie dedykowanej BO www.niepolomice.budzet-obywatelski.org/. Dla osób, które z różnych względów nie chcą skorzystać z tej formy, istnieje możliwość wypełnienia formularza w wersji papierowej i złożenia go w Biurze Obsługi Klienta UMiG w Niepołomicach, plac Zwycięstwa 13 bądź wysłania na adres urzędu.

Nabór projektów do przyszłorocznego BO rozpocznie się 20 lipca i potrwa do 27 lipca 2020 r. W tym czasie przewidziano również konsultacje telefoniczne z pracownikiem Referatu Promocji i Kultury w sprawie projektów, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 12 250 94 50. Telefon będzie do Państwa dyspozycji codziennie w godz. od 8.00 do 15.00 a 23 lipca (w czwartek) od 8.00 do 18.00.

Zgłoszone projekty podlegać będą ocenie, która potrwa do końca sierpnia. Od negatywnej oceny mieszkańcy mogą się odwoływać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia oceny na publicznie dostępnych nośnikach informacji. Rozpatrzenie odwołania jest zadaniem Rady Budżetu Obywatelskiego.

Projekty ocenione pozytywnie poddane będą pod głosowanie. Termin głosowania planowany jest na drugą połowę września.

Z uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice można się zapoznać tutaj.