Prace przy budowie obwodnicy Podłęża idą zgodnie z harmonogramem.

Zakończyły się już roboty związane siecią wodociągową, energetyczną i teletechniką. Do wykonania został tylko gaz.

W trakcie realizacji jest kanalizacja deszczowa na odcinku skrzyżowania z ul. Rudzica.

Przy budowanej estakadzie nad torami kolejowymi wylewany jest beton na podpory mostowe. Wkrótce rozpocznie się też stabilizacja gruntu w tym rejonie.

Przy ul. Rudzica przebudowa potoku Zakrzówek jest już zakończona. Pozostały jeszcze do zasypania ostatnie warstwy starego koryta rzecznego.

Na Podłężance zamontowano belki, trwa zbrojenie konstrukcji nośnej i izolacja przyczółków. Wkrótce rozpocznie się tam betonowanie.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji powstaną m.in:
– 2,2 km odcinka łączącego wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej;
– 150-metrowa estakada nad torami kolejowymi linii nr 91;
– przepusty nad rzekami Bogusławą i Podłężanką.

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.