Dodano dn.: 01.02.2024

W 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Będą on realizowane zarówno w formie wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez ankieterów i teleankieterów w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Pozyskane w badaniach dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego. Stanowią one podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Są one objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Przez cały 2024 rok ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą prowadzili wśród mieszkańców badanie budżetów gospodarstw domowych. Trwa ono nieprzerwanie od 1967 roku i dostarcza ważnych informacji na temat poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce.

Co miesiąc do udziału w badaniu zaproszonych jest na terenie województwa małopolskiego ponad 180 gospodarstw domowych spośród 50 wylosowanych gmin w Małopolsce. Jeśli do Państwa zapuka lub zadzwoni ankieter prosimy pomóc mu w wykonaniu tej pracy. Każdy z ankieterów posiada stosowną legitymację, o okazanie której zawsze można, a nawet trzeba poprosić.

Na stronie https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ można się dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach są przeprowadzane w danym roku kalendarzowym, jakie pytania są zadawane oraz w jakim celu.