Dodano dn.: 28.03.2023

Mamy dobrą wiadomość dla osób korzystających z komunikacji publicznej! Od kwietnia bilety miesięczne, kupowane na komunikację aglomeracyjną będą honorowane na linii A7 na terenie gminy Niepołomice. Na tej trasie korzystamy z biletu miesięcznego również w busach linii gminnej na trasie Chobot – Park & Ride Podłęże Północ.

Przypominamy, że uczniowie szkół podstawowych korzystają z przejazdów bezpłatnych. Dotyczy to przejazdów zarówno tramwajami, jak i autobusami w Krakowie i całej aglomeracji – na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego przez gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej. Takie zasady ustaliła Gmina Kraków, a Niepołomice co miesiąc przekazują rekompensatę za te przejazdy.

Dokumentem poświadczającym prawo do korzystania z tego uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna. Bezpłatne przejazdy obowiązują jedynie w roku szkolnym, czyli od 1 września do 30 czerwca.

Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w ramach komunikacji aglomeracyjnej na innych warunkach. Zostały one również określone przez Gminę Kraków i stanowią, że dzieci z rodzin, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki,
  • lub bez ograniczeniu wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Aby skorzystać z tego prawa, należy wyrobić sobie imienny bilet wolnej jazdy. Jest on przyznawany na okres 1 roku. Należy udowodnić, że jest się członkiem rodziny, w której jest co najmniej troje uczących się dzieci. Najprostszym sposobem jest okazanie karty dużej rodziny (jeśli się ją posiada). W razie pytań czy wątpliwości związanych z biletem wolnej jazdy, należy kontaktować się z krakowskim MPK, infolinia: 12 19150.