Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego

zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego

zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego

Poprawiono dn.: 24 maja 2021

Radni składający interpelacje :

Małgorzata Juszczyk

Zuzanna Polańska

Karolina Marzec

 

Treść interpelacji :

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego

Mając na uwadze zwiększoną w ostatnim czasie częstotliwość skarg mieszkańców gminy na funkcjonowanie całodobowych skłepów monopolowych, docierających do nas m.in. za pośrednictwem przewodniczących osiedli i sołtysów, podjęte zostały następujące działania:

  1. Rozmowy i spotkanie z przedstawicielami zarządów osiedli Zakościele, Zagrody. Śródmieście, Boryczów i Piaski oraz Dyrektorem Biblioteki
  2. Rozmowa z Komendantem Policji w Niepołomicach.

Na spotkaniu ustalono miedzy innymi :

–  potrzebę zorganizowania spotkania w szerszym gronie aby ustalić działania i zasady, które pomogą zagwarantować bezpieczeństwo, porządek i spokój w sąsiedztwie wspomnianych całodobowych sklepów monopolowych. Zaproszenie zostanie skierowane do właścicieli całodobowych sklepów monopolowych, Burmistrza, przedstawicieli policji i straży miejskiej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , oraz Zarządów Osiedli i sołtysów.

–   konieczność poprawy jakości monitoringu zewnętrznego. Sprawne reagowanie na występujące w bezpośrednim sąsiedztwie całodobowych sklepów zdarzenia (m.in. dewastacje mienia, głośne i wulgarne zachowanie części klientów, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zajmowanie parkującymi samochodami przestrzeni chodników) utrudnia słaba jakość kamer monitoringowych bądź ich całkowity brak.

–   przygotowanie alternatywnego rozwiązania jakim mogłoby być przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały ws. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Czytaj więcej […]

 

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców w centrum Niepołomic jest kwestią niezwykle istotną ze społecznego punktu widzenia. Uruchomione w 2020 roku nowoczesne całodobowe centrum monitoringu w Niepołomicach ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa i niewątpliwie pozwala na prewencyjne działania na terenie naszej gminy.

Dotychczas obraz z monitoringu był dostępny dyżurnemu Komisariatu Policji w Niepołomicach. Stale zwiększająca się liczba kamer i unowocześnienie systemu spowodowało konieczność zmiany lokalizacji i utworzenia osobnego centrum monitoringu. Aktualnie do systemu podłączonych jest 45 kamer. Jakość obrazu jest bardzo dobra zarówno w dzień jak i w nocy. Kamery wyposażone są także w czujniki podczerwieni. Uruchomione centrum monitoringu kosztowało blisko 130 tys. zł.

System jest oczywiście przystosowany do dalszego rozwoju – docelowo może obsługiwać aż 256 kamer. Gmina Niepołomice – stopniowo wraz z dostępnością wolnych środków finansowych – planuje rozwój sieci monitoringu, szczególnie jeżeli chodzi o tereny wskazane w interpelacji przez Panie Radne.

Kwestie zakłócania ciszy nocnej oraz popełnianie wykroczeń w centrum Niepołomic jest dostrzegalnym problemem, który staramy się niwelować poprzez szybkie działanie całodobowego centrum monitoringu oraz stałą współpracę z Komisariatem Policji w Niepołomicach.

Czytaj więcej […]

Przejdź do góry